Sivut

maanantai 3. joulukuuta 2007

Kirjallinen kysymys eduskunnassa suomalaisten turvallisuudesta Pietarissa

KIRJALLINEN KYSYMYS 301/2007 vp


Pietarissa opiskelevien suomalaisten turvallisuuden takaaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Suomalaisia nuoria opiskelee jonkin verran Pietarissa. Viime aikoina on tullut tietoon tapauksia, joissa paikalliset poliisiviranomaiset ovat olleet osallisina suomalaisen opiskelijanuoren ryöstössä.

Eräs viimeisin tietoon tullut tapaus sattui Nevski Prospekti -kadulla kahden miliisin toimesta 5.9.2007 klo 23.00-24.00, kun kolmatta vuotta Pietarissa opiskeleva poika oli palaamassa asunnolleen.

Miliisit veivät rahaa useita tuhansia ruplia. Pietarissa opiskelevien keskuudessa tiedetään useita vastaavia tapauksia. Joissakin tapauksissa ryöstön lisäksi opiskelija on miliisien toimesta vielä hakattu.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Ovatko Suomen hallitus ja ulkoasiainministeriö tietoisia Pietarissa opiskelevien suomalaisten ryöstöistä ja
mihin toimenpiteisiin välittömästi aiotaan ryhtyä, että Pietarissa opiskelevien suomalaisten turvallisuus taataan ja että tulevaisuudessa opiskelijat eivät joudu enää koskaan paikallisen miliisin väkivallan ja ryöstelyn kohteiksi?

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2007

Esa Lahtela /sd
Marjaana Koskinen /sd
Matti Kauppila /vas
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Esa Lahtelan /sd ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 301/2007 vp:

Ovatko Suomen hallitus ja ulkoasiainministeriö tietoisia Pietarissa opiskelevien suomalaisten ryöstöistä ja
mihin toimenpiteisiin välittömästi aiotaan ryhtyä, että Pietarissa opiskelevien suomalaisten turvallisuus taataan ja että tulevaisuudessa opiskelijat eivät joudu enää koskaan paikallisen miliisin väkivallan ja ryöstelyn kohteiksi?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Ulkoasiainministeriö on tietoinen kirjallisessa kysymyksessä esille tuodusta ongelmasta Pietarissa ja jakaa siinä esitetyn huolen. Ministeriö tulee jatkossakin kiinnittämään Venäjän viranomaisten huomiota asiaan.

Miliisien suorittamia väärinkäytöksiä seurataan Pietarin pääkonsulaatissa jatkuvasti. Vuosina 2004-2005 pääkonsulaatin tietoon tuli useampia tapauksia ja esille noussutta ongelmaa ratkottiin tiiviissä yhteistyössä miliisihallinnon, Pietarin kaupungin ja muiden Venäjällä toimivien edustustojen kanssa.

Suomen Pietarin pääkonsulaatin rekisteriin on kirjautunut kuluvana vuonna yksi tapaus, jossa ilmoittaja on kertonut miliisin ryöstäneen hänet.

Edustusto saa tiedot tapahtuneesta rikoksesta sekä Venäjän viranomaisilta että rikoksen uhrilta itseltään. Kirjallisessa kysymyksessä esitetystä tapauksesta Pietarin pääkonsulaatti ei toistaiseksi ole saanut tietoa.

Kuluvana vuonna muutamat suomalaiset ovat kertoneet joutuneensa yöaikaan Pietarin keskusta-alueella miliisin tekemien "dokumentti/huumetarkastusten" kohteiksi. Tarkastusten yhteydessä on joko vaadittu rahaa tai uhri on tarkastuksen jälkeen huomannut lompakkonsa tyhjenneen. Edustuston tiedossa on, että yöaikaan tiettyjen Pietarin keskusta-alueella sijaitsevien ravintoloiden läheisyydessä liikkuminen/oleilu saattaa olla riski. Riski kasvaa liikuttaessa yksin.

Ulkoasiainministeriö suosittelee, että opiskelijavaihtoon osallistuvat, kuten muutkin ulkomaille matkustavat, tutustuvat ulkoasiainministeriön mm. edellä mainituista riskeistä kertoviin matkustustiedotteisiin ennen matkaa.

Miliisin väärinkäytöksen kohteeksi joutuneen tulee tehdä ilmoitus paikalliselle miliisille ja ennen kaikkea ilmoittaa tapahtuneesta pääkonsulaattiin tai suurlähetystöön.

Venäjä liittyi opiskelijoiden opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksia eri Euroopan maissa lisäävään Bologna-prosessiin vuonna 2003. Venäjä on näin yhtynyt yleiseurooppalaisiin tavoitteisiin lisätä taloudellista kilpailukykyä pyrkimällä helpottamaan nuorten opiskelijoiden ja harjoittelijoiden liikkuvuuden edistämistä. Jotta Venäjä saisi täyden hyödyn tästä vuorovaikutuksesta, sen olisi tehtävä kaikki mahdollinen ulkomaalaisten opiskelijoiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaamiseksi.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2007

Ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva

--------------------


Niinpä niin. Tänä vuonna ovat miliisit siis ryöstäneet Pietarissa yhden suomalaisen.
Heh heh. Valhe - emävalhe - tilasto.

Tilanne on hankala. Vaikea kuvitella mitä suomalaiset poliitikot oikeasti voisivat tehdä asialle.

Ei mene turisteilla hyvin, mutta entäpä paikallisilla? Alla lainaus kirjasta
OPAS VENÄLÄISYYTEEN (toim. Timo Vihavainen s. 123 - 124).

Hyvin kuvaavaa on venäläisten suhtautuminen miliisiin. Ihmiset pelkäävät jopa enemmän miliisiä kuin rikollisia. Kyselyyn osallistuneet kertoivat, "että ei ole olemassa alhaisempia ihmisiä kuin miliisit", että he ovat ilkeitä, julkeita, kiristäjiä ja niin edelleen. Ihmisten mielestä on parempi olla väleissä rikollisten kuin miliisien kanssa. Miliisien korruptio ja julmuus ovat todella ylittäneet viime aikoina kaikki rajat; on ollut tapauksia, joissa miliisit ovat ryöstäneet viattomia ihmisiä tai jopa pikkukaupunkeja ja kyliä.

Alla pari miliisitarinaa Pietarista.
Miliisien käsittelyssä
Lisää miliisitarinoita

Ei kommentteja: